“KÝ ỨC MIỀN QUÊ” – tập ảnh nghệ thuật rất thơ của nghệ sĩ Tam...

(CAO) Thật vậy, mỗi bức ảnh gợi lên một ký ức tuổi thơ lẫn tuổi già. Một ký ức thời gian giữa quá khứ hiện tại đan xen vào tương lai. Nếu ai đó, dẫu vô tình hay cố ý, hay dẫu tha phương cầu thực mà đánh mất tuổi thơ...