Kỳ tích 65 năm mở đường Hồ Chí Minh

Để kịp thời chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền nam, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương) tổ chức 'Đoàn công tác quân sự đặc biệt', sau gọi là Đoàn 559, có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng chi viện cho chiến trường miền Nam; đưa bộ đội, cán bộ cơ quan dân - chính - đảng vào Nam, ra Bắc theo yêu cầu của cuộc kháng chiến.Trải qua 16 năm (1959 - 1975) liên tục mở đường, vận chuyển, chiến đấu bảo vệ tuyến chi viện chiến lược, phối hợp chiến đấu với lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn 22 tỉnh của ba nước Đông Dương, Bộ đội Trường Sơn đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức, biên chế, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm là nhân tố quyết định góp phần tạo nên thắng lợi các chiến dịch đi đến giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ky-tich-65-nam-mo-duong-ho-chi-minh-121254.htm