“Kỹ thuật tra tấn nâng cao” của CIA

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Sau ngày 11-9-2001, CIA bị áp lực phải làm rõ những nghi can khủng bố để đề phòng nguy cơ nước Mỹ bị tấn công lần thứ hai. Tháng 3-2002, CIA đã bắt được Abu Zubaydah, hồi đó được tin là một nhân vật đầu não cấp cao...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090427.38611.html