Kỳ thú chuyến đi săn thú rừng hái tiền giữa sa mạc

Đối với người Kazakh, việc thuần dưỡng đại bàng để đi săn thú rừng không chỉ là truyền thống có từ lâu đời mà còn là cách để họ mưu sinh.