Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nam: Thí sinh phải làm 3 bài thi viết

Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên ở Hà Nam sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14/6/2024. Thí sinh thi viết 3 môn là: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Vừa qua, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam Ngô Quang Tuệ đã ký văn bản về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025.

Đối với kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên

Theo đó, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14/6/2024. Thí sinh thi viết 3 môn là: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Hình thức thi cụ thể như sau: Môn Toán, Ngữ văn được áp dụng hình thức tự luận; môn Tiếng Anh được áp dụng hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm và có thêm phần nghe để đánh giá kỹ năng của học sinh.

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Hệ số điểm bài thi được tính như sau: Điểm bài thi môn Toán, môn Ngữ văn tính hệ số 2, điểm bài thi môn Tiếng Anh tính hệ số 1.

Thời gian làm bài thi: Các bài thi môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; riêng môn Tiếng Anh là 60 phút.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam cũng nêu rõ về điều kiện dự thi. Theo đó, tuổi của học sinh tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông được thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Những học sinh có nơi thường trú thuộc tỉnh Hà Nam hoặc đã học năm lớp 9 ở các trường trung học cơ sở thuộc tỉnh Hà Nam (những trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Chỉ tiêu theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025.

Các thí sinh ở Hà Nam trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Ảnh: hanamtv.vn

Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh được đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông theo phân vùng tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường hợp đăng ký tuyển sinh trái tuyến phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Để chuẩn bị cho kỳ thi , văn bản này lưu ý các trường trung học phổ thông, các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học cơ sở có biện pháp tích cực thông báo đến học sinh và cha mẹ học sinh nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10 ngay sau khi nhận được Hướng dẫn này.

Trên cơ sở tổng số lớp tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 đã được phê duyệt, để đáp ứng nhu cầu người học đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Các trường trung học phổ thông xây dựng dự kiến các tổ hợp môn học và chuyên đề học tập phù hợp, thông báo công khai đến học sinh tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Đồng thời, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ giúp học sinh trong việc lựa chọn tổ hợp môn học.

Từ ngày 27/5/2024 đến 17 giờ 00 ngày 05/6/2024: Các trường thu nhận hồ sơ dự thi của thí sinh, nhập dữ liệu theo phần mềm quản lý thi.

Ngày 05/6/2024 các trường trung học phổ thông cho thí sinh trúng tuyển trường chuyên Biên Hòa rút hồ sơ (nếu có).

17 giờ 30 ngày 05/6/2024: Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thu nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi: tổng số thí sinh dự thi, phương án chuẩn bị cho hội đồng coi thi, địa điểm thi.

Ngày 6/6/2024: nộp dữ liệu hồ sơ dự thi, phiếu đăng ký dự thi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 5/6/2024 cần báo cáo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh với chính quyền địa phương huyện, thị xã, thành phố và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi.

Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu một số lưu ý về điều kiện dự thi, cụ thể, tuổi của học sinh tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Tuyển sinh với những học sinh có nơi thường trú thuộc tỉnh Hà Nam hoặc học sinh học lớp 9 tại các trường cấp trung học cơ sở thuộc tỉnh Hà Nam năm học 2023-2024.

Thí sinh phải xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên, đồng thời xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

Khi đăng ký dự tuyển, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng thi vào 02 lớp chuyên (không trùng lịch thi môn chuyên).

Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên nào thi môn chuyên đó; riêng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tiếng Nga thi đề chuyên Tiếng Anh (cùng đề với thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh); thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tin thi đề chuyên Toán (cùng đề với thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán).

Địa điểm thi tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Biên Hòa.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam nhấn mạnh:

Đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Biên Hòa cần thông báo tuyển sinh lớp 10 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ ngày 15/5/2024 đến 22/5/2024 sẽ thu nhận hồ sơ dự thi của thí sinh (xếp riêng từng môn chuyên).

Sau đó, trường nhập dữ liệu theo phần mềm quản lý thi; Lập danh sách phòng thi các môn chung, môn chuyên và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi; Liên hệ với Công an địa phương để lên phương án phối hợp bảo vệ.

Ngày 23/5/2024: Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này về tổng số thí sinh đăng ký dự thi, số phòng thi môn chung, số lượng thí sinh của mỗi phòng thi; số lượng thí sinh đăng ký dự thi mỗi môn chuyên theo nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, số phòng thi mỗi môn chuyên, số lượng thí sinh mỗi phòng thi chuyên; địa điểm thi; 19 giờ 00 nộp dự liệu đăng ký dự thi

Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu: Chỉ đạo các trường trung học cơ sở sớm hoàn thiện hồ sơ để Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 22/5/2024 cho các thí sinh dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa.

Đồng thời chỉ đạo các trường trung học cơ sở hoàn thành và trả học bạ cho thí sinh dự thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Biên Hòa chậm nhất ngày 20/5/2024.

Đối với kỳ thi vào lớp 10 chuyên, văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này nêu rõ: Các thí sinh sẽ thi vào các ngày 29, 30 và 31/5/2024:

Thí sinh phải dự thi 3 bài thi môn chung và 1 bài thi môn chuyên.

Các bài thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng bài thi môn Tiếng Anh được áp dụng hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm và có thêm phần nghe để đánh giá kỹ năng của học sinh.

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi chuyên tính hệ số 2.

Trung Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/ky-thi-vao-lop-10-o-ha-nam-thi-sinh-phai-lam-3-bai-thi-viet-post242156.gd