Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 thành công tốt đẹp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    KTĐT - “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 đã được tổ chức đúng kế hoạch, đúng quy chế, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng và ủng hộ tích cực của toàn xã hội và diễn ra an toàn, nghiêm túc."

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=154052