Kỳ thi quốc gia 2019 khác gì so với năm 2018?

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam so sánh điểm giống và khác nhau trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 và năm 2019 để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.

Ngày 4/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tin chính thức về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 với nhiều điều chỉnh so với năm 2018.

Cụ thể:

Thùy Linh