Kỹ sư CNTT Việt Nam đỗ sát hạch cao nhất các nước ITPEC

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Trung tâm đào tạo VITEC thuộc Bộ KH-CN cho biết, kỹ sư CNTT Việt Nam đỗ kỳ thi sát hạch theo chuẩn kỹ năng tương đương Nhật Bản chiếm vị trí hàng đầu trong các nước ITPEC.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114118&sub=76&top=41