Kỷ niệm về người viết nên huyền thoại Cuba- lãnh tụ Fidel Castro

Trên thế giới, ít người đạt được niềm vinh quang ghi tên mình vào huyền thoại ngay khi đang sống. Fidel Castro là một trong số đó.

Kỷ niệm về người viết nên huyền thoại Cuba- lãnh tụ Fidel Castro - Ảnh 1

Fidel Castro thuộc lớp các nhà cách mạng kiệt xuất của thế giới thứ ba từng cống hiến đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc như Hồ Chí Minh, Nelson Mandela, Che Guevara… Fidel đã trở thành một người anh hùng, một nguồn cổ vũ tinh thần của những dân tộc nghèo đói và bị áp bức trên thế giới.

Dưới đây là video tổng hợp những hình ảnh đáng nhớ nhất về người anh hùng cách mạng Fidel Castro:

Hồng Quân (biên tập)