Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo

* Ông Đào Duy Quát nhận Huân chương Độc lập hạng nhì * Nhiều lãnh đạo T.Ư Đoàn được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” Sáng 3.8, Ban Tuyên giáo Trung ương (TGT.Ư) đã tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (1.8.1930 - 2009).

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban TGT.Ư Tô Huy Rứa đã yêu ngành tuyên giáo phải góp phần tích cực hơn nữa vào việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Dịp này, Ban TGT.Ư đã tổ chức trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho ông Đào Duy Quát - nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản. Cùng ngày, Ban Tuyên giáo T.Ư đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh và 17 lãnh đạo các ban, đơn vị báo chí - xuất bản trực thuộc T.Ư Đoàn. Thay mặt những người nhận kỷ niệm chương, anh Võ Văn Thưởng khẳng định, công tác tuyên giáo của Đoàn luôn đóng vai trò quan trọng không thể tách rời công tác tuyên giáo của Đảng. Các đơn vị của Đoàn thanh niên, đặc biệt là đơn vị báo chí - xuất bản đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên giáo. Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên không những xung kích trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội mà còn xung kích trong công tác tuyên giáo, tuyên truyền hướng tới mục tiêu bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhân dịp này, Ban TGT.Ư đã phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo. Cuộc thi có 2 phương thức: thi trắc nghiệm và thi viết. Người dự thi có thể truy cập các website www.tuyengiao.vn, www.nhandan.org.vn, www.vtv.vn… để tìm hiểu thể lệ. T.Hằng - Y.N - website Chính phủ