Kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân anh hùng liệt sĩ tại đồn Long Khốt

Đồn Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đã đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng với nhiều chiến công hào hùng và ngày 19-5 hàng năm được chọn để tưởng nhớ Bác Hồ và tri ân cúng giỗ các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở đây

Thanh Long - Ngọc Lý -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ky-niem-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-tri-an-anh-hung-liet-si-tai-don-long-khot-196240519161554102.htm