Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 27-6, tại huyện điểm văn hóa Trà Cú (tỉnh Trà Vinh), Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịch tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125336&sub=127&top=39