“Kỷ niệm” Euro

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Chiều 21-6, một số thanh niên cuồng nhiệt với Euro 2008 rủ nhau đến nhà anh Nguyễn Khoa Hồng Hải (ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) chơi.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/giam_stress/chuyen_khong_the_ngo/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-27.0286322483