Kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2016)

“Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - Cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”.

Kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2016) - Ảnh 1

Chủ tịch HỒ CHÍ MINH