Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sáng 17-11, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) đã tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống (17-11-1950 - 17-11-2016).

Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Ảnh 1

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp, Đôn Tuấn Phong đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Liên hiệp ngay từ những ngày đầu được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt nền móng, lãnh đạo, dìu dắt.

66 năm qua, hoạt động của Liên hiệp với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước nói chung.

Với tiền thân là một số các tổ chức hữu nghị, ủy ban đoàn kết, ủy ban hòa bình, hiện nay, Liên hiệp đã có 113 tổ chức thành viên (trong đó 64 Hội trung ương và 49 Liên hiệp địa phương) và hàng trăm chi hội hữu nghị ở các tỉnh, thành, cơ quan, tổ chức trung ương.

Về công tác phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp có quan hệ, hợp tác với hơn 1.000 tổ chức phi chính phủ đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 15 năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giải ngân trên 3,5 tỉ USD cho cho hàng chục nghìn chương trình/dự án xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, hạ tầng y tế giáo dục và liên quan tới biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trước tình hình mới, Liên hiệp đã xác định bốn trọng tâm trong công tác gồm: củng cố, phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả đối với mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế, tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại; phát triển tổ chức Liên hiệp, đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Liên hiệp nhấn mạnh: “Với truyền thống và bài học kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, với ý thức trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, toàn thể lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp quyết tâm phát huy tinh thần ‘chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả’ để tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới với nội dung ‘hòa bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập’, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam”.