Kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội

Ngày 20-11, tại Hà Nội, diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (trước đây), 20 năm thành lập Khoa Văn học, Khoa Ngôn ngữ học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội - Ảnh 1

Khoa Ngữ văn hiện nay là Khoa Văn học và Khoa Ngôn ngữ học (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội), trong 60 năm qua, là những cơ sở đào tạo và nghiên cứu đầu ngành, chất lượng cao của Việt Nam về Văn học và Ngôn ngữ học. Khoa đã có những đóng góp to lớn trong việc kiến tạo cơ sở nền tảng cho nền giáo dục đại học Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học xã hội và nhân văn, góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

Đến nay, Khoa đã đào tạo được 4.000 cử nhân, 1.000 học viên cao học, 200 tiến sĩ; biên soạn 200 giáo trình, 500 cuốn sách, cùng hàng nghìn bài báo, bài nghiên cứu.