Kỷ niệm 40 năm Ngã ba Đồng Lộc - Những đóa hoa bất tử

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Lễ kỷ niệm 40 năm huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc sẽ được tổ chức từ 16 đến 24-7-2008 bằng một chương trình hoành tráng, tôn nghiêm. Lễ kỷ niệm cũng là ngày hội dành cho lực lượng thanh niên xung phong 40 năm về trước cùng hội ngộ nhớ về một thời máu lửa của dân tộc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126265&sub=134&top=43