Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam: Nhìn lại Chiến dịch Tây Nguyên

Chiến dịch Tây Nguyên là chiến dịch mở đầu cuộc Tổng tấn công mùa xuân 1975 thống nhất đất nước của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễn ra từ ngày 4/3 đến 3/4/1975.

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam: Nhìn lại Chiến dịch Tây Nguyên - Ảnh 1

Nhân dân Tây Nguyên cùng bộ đội kéo pháo chiếm các đỉnh cao ở Pleiku. (Ảnh/TTXVN)

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam: Nhìn lại Chiến dịch Tây Nguyên - Ảnh 2

Nhân dân và du kích xã Quế Lộc (Quảng Nam) rào làng chiến đấu. (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam: Nhìn lại Chiến dịch Tây Nguyên - Ảnh 3

Gia đình một nông dân ở Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định ủng hộ lúa cho cách mạng, góp phần nuôi quân chiến đấu. (Ảnh: Thành Vinh/TTXVN)

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam: Nhìn lại Chiến dịch Tây Nguyên - Ảnh 4

Bằng mọi phương tiện thô sơ và cơ giới, các chiến sỹ vận tải Tây Nguyên vận chuyển hàng tấn hàng hóa phục vụ chiến dịch. (Ảnh: Thanh Tụng/TTXVN)

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam: Nhìn lại Chiến dịch Tây Nguyên - Ảnh 5

Sở chỉ huy Mặt trận Giải phóng Tây Nguyên tháng 3/1975. (Nguồn: TTXVN)

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam: Nhìn lại Chiến dịch Tây Nguyên - Ảnh 6

Pháo binh và xe tăng quân Giải phóng trên đường hành quân vào giải phóng Quy Nhơn. (Nguồn: TTXVN)

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam: Nhìn lại Chiến dịch Tây Nguyên - Ảnh 7

Làm đường giao liên ở chiến khu Trung Trung bộ. (Nguồn: TTXVN)