Kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân

Chiều 20/4, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh (1994 - 2024)

Thực hiện Quyết định 390/TTg ngày 27/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai “Đề án thí điểm thành lập Quỹ TDND”, Quảng Ngãi là một trong 14 tỉnh đầu tiên thực hiện triển khai thí điểm đề án thành lập quỹ TDND. Sau hơn 9 năm hoạt động (1993 - 2003), các quỹ TDND trên địa bàn đã góp phần quan trọng vào việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và cung ứng vốn kịp thời cho các thành viên, giúp họ có điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng kinh tế ở địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh có 13 quỹ TDND, hoạt động tại 7 huyện, thành phố, trong đó, có 5 quỹ TDND hoạt động liên xã, 8 quỹ TDND hoạt động trong phạm vi 1 xã. Các quỹ đều có trụ sở làm việc khang trang, với trang thiết bị đáp ứng yêu cầu, 100% quỹ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giao dịch, 8/13 quỹ tham gia hệ thống chuyển tiền CF-ebank.

Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân đóng góp xây dựng và phát triển quỹ TDND.

Đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn của 13 quỹ TDND là hơn 920 tỷ đồng, tăng 233 lần so với thời điểm 31/12/1994. Nguồn vốn bình quân hơn 70,7 tỷ đồng/quỹ. Trong đó, nguồn vốn huy động hơn 833 tỷ đồng, chiếm hơn 90% tổng nguồn vốn, tăng 313 lần so với thời điểm 31/12/1994; nguồn vốn vay hơn 3,2 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay là gần 686,6 tỷ đồng, chiếm 74,62% tổng nguồn vốn; tăng 208 lần so với thời điểm 31/12/1994.

Trong thời gian tới, hệ thống quỹ TDND tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu. Đồng thời, tăng cường củng cố, phát triển đúng mục tiêu, tôn chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật; hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định, bền vững, đáp ứng nhu cầu về vốn, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của các thành viên, hướng tới mục tiêu chủ yếu là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quỹ TDND.

Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quỹ TDND.

Nhân dịp này, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 cá nhân và 4 tập thể; trao kỷ niệm chương cho 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình đóng góp xây dựng và phát triển quỹ TDND.

Tin, ảnh: TR.AN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/kinh-te/202404/ky-niem-30-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-quy-tin-dung-nhan-dan-b4c3e9e/