Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 9/9, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (12/9/2003 - 12/9/2023).

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Công Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường

Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường

Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ.

Từ năm 2003 đến nay, ngành Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng hệ thống bản đồ chính quy có tọa độ, thành lập hồ sơ địa chính; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cho 12 đơn vị cấp huyện; đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đạt trên 98%; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đạt trên 97%.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Với phương châm “Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, công tác kiểm soát môi trường được chú trọng, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế với môi trường. Ngành đã giám sát quan trắc online 24/24h các dự án có nguồn phát thải lớn trên địa bàn, chủ động kiểm soát và luôn đồng hành, kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các vấn đề về môi trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tham mưu UBND tỉnh khoanh định vùng cấm, vùng tạm cấm hoạt động khoáng sản; ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quản lý giám sát việc cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với 57 công trình thủy điện đang vận hành trên địa bàn. Trình UBND tỉnh cấp 58 giấy phép thăm dò khoáng sản; 62 quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 184 giấy phép khai thác khoáng sản; 95 quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản; thu hồi 22 giấy phép khai thác khoáng sản; lập kế hoạch và thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 60 khu vực khoáng sản. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục và thời gian làm thủ tục cho người dân và doanh nghiệp...

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện 5 rõ trong thực thi nhiệm vụ. Chủ động hướng về cơ sở; phối hợp với các địa phương kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân. Tập trung rà soát đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đôn đốc hướng dẫn chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường...

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu tặng Bức trướng cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Nguyễn Thành Công trao Bằng khen cho các cá nhân.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bức trướng với nội dung "Sở Tài nguyên và Môi trường 20 năm xây dựng và phát triển (12/9/2003 - 12/9/2023)"; Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen cho 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập ngành.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Huy Thành - Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/ky-niem-20-nam-ngay-thanh-lap-so-tai-nguyen-va-moi-truong-d94Ip6zSg.html