Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Thông tin - Thư viện

  Gốc

  VH- Lễ kỷ niệm mới đây đã được tổ chức tại Trường Đại học KHXH & NV Hà Nội.

  38 năm truyền thống đào tạo và sau 15 năm chính thức thành lập, đến nay Khoa Thông tin- Thư viện thuộc Đại học KHXH & NV Hà Nội đã có một bề dày thành tích trên nhiều lĩnh vực: công tác cán bộ, công tác đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…

  Thời gian tới, khoa Thông tin - Thư viện tiếp tục phấn đấu để trở thành cơ sở nghiên cứu, đào tạo ngành Thông tin học và Khoa học Thư viện ở bậc đại học, sau đại học hàng đầu trong cả nước.

  A.T

  Nguồn Văn Hóa: http://www.baovanhoa.vn/giaoduc/41041.vho