Kỹ năng thoát hiểm khi cháy nhà ống

Để giảm nguy cơ thiệt hại về người và của khi xảy ra cháy tại nhà đô thị, độc giả có thể tham khảo kỹ năng thoát hiểm trên.

Kỹ năng thoát hiểm khi cháy nhà ống - Ảnh 1