Kỹ năng lãnh đạo trong kinh doanh

Người lãnh đạo phải biết cách đàm phán với đối tác, phát triển năng lực nhân viên và cân bằng nhu cầu của nhiều cá nhân với mục tiêu của một tập thể... Với mục đích đó, Corporate Link tổ chức khóa học " Kỹ năng lãnh đạo trong kinh doanh" nhằm giúp học viên hiểu được những yếu tố cơ bản của công việc lãnh đạo trong thời hiện đại, nhận biết ảnh hưởng của việc lãnh đạo tốt hay có khả năng xử lý những xung đột, có kỹ năng phát triển nguồn nhân lực...