Kỷ luật Khiển trách Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình

  Với trách nhiệm là Trưởng đoàn Thanh tra, ông Nguyễn Văn Uớc đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu ký ban hành Kết luận có nội dung kiến nghị chưa đúng quy định.

  Trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Bình.

  Trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Bình.

  UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy vừa chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Ước, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

  Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy; ông Nguyễn Văn Ước, với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra 41, đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc: Lãnh đạo, chỉ đạo chưa toàn diện trong thanh tra thực hiện tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo; tham mưu ký ban hành Kết luận số 16/KL-TTr, trong đó có nội dung kiến nghị chưa đúng quy định.

  “Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Văn Ước đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác”, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình nêu rõ.

  Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Ước.

  Minh Phương

  Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ky-luat-khien-trach-pho-chanh-thanh-tra-tinh-quang-binh-post460569.html