Kỷ luật Chủ tịch và hai Phó chủ tịch tỉnh Nam Định

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị và hai Phó chủ tịch là Trần Anh Dũng, Trần Lê Đoài bị Thủ tướng khiển trách do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

 Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch tỉnh Nam Định

Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch tỉnh Nam Định

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định và ông Trần Lê Đoài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thi hành kỷ luật 3 người trên tính từ ngày 6/12/2022.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định còn để UBND tỉnh và một số sở, ngành vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đầu tư công; trong quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên có nguy cơ gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, trong đó có ông Phạm Đình Nghị, Trần Anh Dũng và Trần Lê Đoài. Căn cứ vào các quy định, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định các nhiệm kỳ 2016- 2021, 2021- 2026 và một số cá nhân, trong đó có 3 cán bộ trên.

Hải Đăng

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/ky-luat-chu-tich-va-hai-pho-chu-tich-tinh-nam-dinh-20180504224279317.htm