Vướng mắc trong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Vướng mắc trong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị hình thức kỷ luật nào?

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị hình thức kỷ luật nào?

Thi hành kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng ký quyết định kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng ký quyết định kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Ủy ban Quản lý vốn kêu khó cổ phần hóa doanh nghiệp trực thuộc

Ủy ban Quản lý vốn kêu khó cổ phần hóa doanh nghiệp trực thuộc

Đề nghị công khai tiến độ, trách nhiệm người đứng đầu khi cổ phần thoái, thoái vốn

Đề nghị công khai tiến độ, trách nhiệm người đứng đầu khi cổ phần thoái, thoái vốn

Doanh nghiệp nhà nước tăng trưởng ổn định sau cổ phần hóa

Doanh nghiệp nhà nước tăng trưởng ổn định sau cổ phần hóa

Đối mặt nhiều thách thức, mới thoái 24.510 tỷ đồng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đối mặt nhiều thách thức, mới thoái 24.510 tỷ đồng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

'Lo' tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

'Lo' tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Hoàn thiện cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Hoàn thiện cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bài 1: Những bất thường trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty Hanel

Bài 1: Những bất thường trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty Hanel

Quân đội quyết cổ phần hóa 12 doanh nghiệp trong năm nay

Quân đội quyết cổ phần hóa 12 doanh nghiệp trong năm nay

Thực hiện triệt để việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp quân đội

Thực hiện triệt để việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp quân đội

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,8%, lạm phát dưới 4% cho năm 2020

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,8%, lạm phát dưới 4% cho năm 2020

755 DNNN cổ phần hóa chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán

755 DNNN cổ phần hóa chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán

DNNN phải đi đầu trong đổi mới công nghệ

DNNN phải đi đầu trong đổi mới công nghệ

Gỡ vướng cho doanh nghiệp lên sàn

Gỡ vướng cho doanh nghiệp lên sàn

Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng 'chây ì' lên sàn

Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng 'chây ì' lên sàn

PHÓ THỦ TƯỚNG: ĐÃ PHÁT HIỆN SAI PHẠM, ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM TRONG CỔ PHẦN HÓA DNNN

PHÓ THỦ TƯỚNG: ĐÃ PHÁT HIỆN SAI PHẠM, ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM TRONG CỔ PHẦN HÓA DNNN

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp: Khó khăn, vẫn có thể chuyển ngân sách 50.000 tỷ đồng

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp: Khó khăn, vẫn có thể chuyển ngân sách 50.000 tỷ đồng

Thay đổi khái niệm DNNN: ĐBQH yêu cầu minh bạch

Thay đổi khái niệm DNNN: ĐBQH yêu cầu minh bạch

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Làm rõ cơ sở pháp lý

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Làm rõ cơ sở pháp lý

Nhà nước đầu tư 1,5 triệu tỷ đồng tại doanh nghiệp, hiệu quả thế nào?

Nhà nước đầu tư 1,5 triệu tỷ đồng tại doanh nghiệp, hiệu quả thế nào?

Thay đổi khái niệm DNNN: Nhập nhèm nửa nọ, nửa kia?

Thay đổi khái niệm DNNN: Nhập nhèm nửa nọ, nửa kia?

Tạo chủ động trong tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tạo chủ động trong tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Không chấp nhận chậm trễ trong cổ phần hóa

Không chấp nhận chậm trễ trong cổ phần hóa

Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức chậm phê duyệt phương án cổ phần hóa

Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức chậm phê duyệt phương án cổ phần hóa

Sẽ báo cáo Thủ tướng xử lý trách nhiệm liên quan các vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa

Sẽ báo cáo Thủ tướng xử lý trách nhiệm liên quan các vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa

3 giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

3 giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đẩy nhanh cổ phần hóa cần sự vào cuộc của toàn hệ thống

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đẩy nhanh cổ phần hóa cần sự vào cuộc của toàn hệ thống

Báo cáo về tình hình tái cơ cấu, đổi mới DNNN

Báo cáo về tình hình tái cơ cấu, đổi mới DNNN

Mới có 36 doanh nghiệp cổ phần hóa theo kế hoạch giai đoạn 2017–2020

Mới có 36 doanh nghiệp cổ phần hóa theo kế hoạch giai đoạn 2017–2020

Thủ tướng: Mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo

Thủ tướng: Mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo

Thủ tướng chủ trì hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng chủ trì hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

'Tham nhũng trong DNNN còn sân trước, sân sau, thậm chí là vườn sau'

'Tham nhũng trong DNNN còn sân trước, sân sau, thậm chí là vườn sau'

Cổ phần hóa doanh nghiệp đang 'giậm chân tại chỗ' vì sao?

Cổ phần hóa doanh nghiệp đang 'giậm chân tại chỗ' vì sao?

Lùi lộ trình cổ phần hóa 6 doanh nghiệp nhà nước

Lùi lộ trình cổ phần hóa 6 doanh nghiệp nhà nước

Phó Thủ tướng: Không thể chủ quan khi đã phát hiện sai phạm trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Phó Thủ tướng: Không thể chủ quan khi đã phát hiện sai phạm trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp chậm cổ phần hóa vì một công văn

Doanh nghiệp chậm cổ phần hóa vì một công văn

Xác định tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa

Xác định tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa

Phó Thủ tướng: Phê bình Hà Nội, TP HCM chậm thoái vốn

Phó Thủ tướng: Phê bình Hà Nội, TP HCM chậm thoái vốn

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Cổ phần hóa đang rất chậm

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Cổ phần hóa đang rất chậm

Đã phát hiện sai phạm, đùn đẩy trách nhiệm trong cổ phần hóa

Đã phát hiện sai phạm, đùn đẩy trách nhiệm trong cổ phần hóa

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN

Nhiều nguyên nhân gây chậm tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn DNNN

Nhiều nguyên nhân gây chậm tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn DNNN

Phó Thủ tướng gay gắt vì sai phạm, 'đùn đẩy' trách nhiệm nhưng không ai bị cách chức!

Phó Thủ tướng gay gắt vì sai phạm, 'đùn đẩy' trách nhiệm nhưng không ai bị cách chức!

'Đã phát hiện những việc cố ý làm trái pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN'

'Đã phát hiện những việc cố ý làm trái pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN'

'Chưa có đồng chí nào bị cách chức, thay thế vì việc này'

'Chưa có đồng chí nào bị cách chức, thay thế vì việc này'

Nhà đầu tư dò đường săn các cổ phiếu sắp thoái vốn

Nhà đầu tư dò đường săn các cổ phiếu sắp thoái vốn

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN

Doanh nghiệp nhà nước và cơ chế thị trường

Doanh nghiệp nhà nước và cơ chế thị trường

Thực thi chuyển giao vốn nhà nước: Yêu cầu của cải cách kinh tế

Thực thi chuyển giao vốn nhà nước: Yêu cầu của cải cách kinh tế

Cổ phần hóa DNNN có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm

Cổ phần hóa DNNN có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm

Cổ phần hóa DNNN: Lận đận và truân chuyên

Cổ phần hóa DNNN: Lận đận và truân chuyên

Nhiều hệ lụy khi thoái vốn nhà nước 'tắc nghẽn'

Nhiều hệ lụy khi thoái vốn nhà nước 'tắc nghẽn'

755 DNNN cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết

755 DNNN cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết

Lấy tiêu chí kinh doanh làm thước đo hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Lấy tiêu chí kinh doanh làm thước đo hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Lũy kế đến hết tháng 9/2019: 9 DN được phê duyệt phương án cổ phần hóa

Lũy kế đến hết tháng 9/2019: 9 DN được phê duyệt phương án cổ phần hóa

Sắp có Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Xử nghiêm doanh nghiệp sau cổ phần hóa không niêm yết trên sàn chứng khoán

Xử nghiêm doanh nghiệp sau cổ phần hóa không niêm yết trên sàn chứng khoán

Công khai doanh nghiệp cổ phần hóa 'trốn' niêm yết

Công khai doanh nghiệp cổ phần hóa 'trốn' niêm yết