Kỷ luật cảnh cáo phó chủ tịch huyện vi phạm trong quản lý sử dụng đất

Từ năm 2013 - 2016, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đã có nhiều sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho nhiều hộ dân.