Kỷ luật 8 cán bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ban giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã quyết định kỷ luật 8 cán bộ liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong đợt thi tuyển viên chức ngành y tế tỉnh năm 2008.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200914/20090402011200.aspx