Kỳ lạ 'phiến đá khát' báo hạn hán ở Cộng hòa Czech

Dưới lòng sông Elbe ở Cộng hòa Czech có những 'phiến đá khát' đặc biệt – những mảng đá trầm tích được khắc các dòng chữ để chỉ hiện tượng khô hạn nghiêm trọng.

VTC9