Kỳ lạ mó nước hiểu tiếng người

(Kiến Thức) - Ở xã miền núi Hồng Quang, Cao Bằng có một mó nước kỳ lạ, khi người Nùng đọc thần chú vỗ tay nhẹ là nước dâng ra chứa chan.

Duy Long/Theo VTV