Ký kết phối hợp tuyên truyền về tài nguyên và môi trường

  Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
  ĐCSVN
  Gốc

  Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tấn xã Việt Nam vừa ký kết Thỏa thuận phối hợp tuyên truyền về tài nguyên và môi trường.

  Đánh giá cao vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng, nói chung và các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam riêng là phương tiện thông tin chính thống, nhanh chóng, sức lan tỏa và hiệu ứng thông tin rộng lớn, dễ dàng tiếp nhận với nhiều đối tượng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN &MT) Phạm Khôi Nguyên khẳng định: báo chí nói chung và những ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam nói riêng đã giúp hàng triệu người dân Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp và cả bạn bè quốc tế nắm bắt và thấu hiểu, thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước, cũng như vận động cộng đồng và toàn xã hội cùng tham gia các hoạt động này. Báo chí cũng đã góp phần phát hiện những hành vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, đồng thời tuyên truyền, cổ vũ các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới có nhiều đóng góp, xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường. Qua các kênh thông tin nói trên, Bộ TN&MT đã kịp thời nắm bắt được những phản hồi từ xã hội, dư luận xã hội, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách. Qua đó, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện để cơ chế, chính sách và pháp luật ngày càng sát với thực tế cuộc sống. Với đội ngũ phóng viên, biên tập viên hùng hậu và những ấn phẩm của mình,Thông tấn xã Việt Nam đã kịp thời đưa tin, phản ánh một cách chân thật, sinh động và hấp dẫn, đồng thời trở thành kênh thông tin chính thống về đường lối, chủ trương và chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về tài nguyên và môi trường. Theo Biên bản thỏa thuận phối hợp tuyên truyền, Bộ TN&MT phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch cụ thể tuyên truyền, phố biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TN&MT trên 7 lĩnh vực do Bộ quản lý… Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về TN&MT cho các đài phát thanh, báo, tạp chí trong và ngoài nước, triển khai thông tin tuyên truyền đối nội, đối ngoại thông qua các loại ấn phẩm bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài. Biên bản nêu rõ: Thông tấn xã Việt Nam chỉ đạo 63 phân xã ở trong nước thực hiện thông tin tuyên truyền, giáo dục các văn bản luật về đất đai, môi trường, đa dạng sinh học, địa chất khoáng sản, đo đạc và bản đồ, biển – hải đảo, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Đồng thời chỉ đạo 27 phân xã ở ngoài nước thu thập thông tin, giới thiệu những kinh nghiệm quản lý TN&MT của các nước để tham khảo, vận dụng. Thông tấn xã Việt Nam thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại trên các bản tin tiếng Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, báo điện tử TTXVN Plus mở chuyên mục về TN&MT… Thời gian thực hiện Biên bản phối hợp từ năm 2009 đến 2012, bắt đầu từ quý IV năm nay. Ban Biên tập Tin trong nước (Thông tấn xã Việt Nam) và Vụ Thi đua – Khen thưởng (Bộ TN&MT) là đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo hai bên tổ chức, chỉ đạo thực hiện thỏa thuận này. Hàng năm, Bộ TN&MT và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức đánh giá việc thực hiện Thỏa thuận, trên cơ sở đó để xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện giai đoạn kế tiếp./..

  Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=356065&co_id=30085