Ký kết kế hoạch hợp tác năm 2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Ngày 13-1-2008 tại TPHCM, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Sẻng A Phôn Thong Banh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào - Bộ...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-14.0427960873