Ký kết hợp tác quốc tế về bê tông

Ngày 02/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã tiếp đoàn Hiệp hội Bê tông quốc tế nhân dịp đoàn đến Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 7 về bê tông.

Hiệp hội Bê tông quốc tế và Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Xây dựng) ký hợp tác về khoa học công nghệ và quy chuẩn tiêu chuẩn bê tông.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã nêu những nét khái quát về ngành xây dựng Việt Nam, trong đó có thị trường vật liệu xây dựng nói chung và bê tông nói riêng. Thứ trưởng Lê Quang Hùng đánh giá Việt Nam và Hiệp hội Bê tông quốc tế có nhiều tiềm năng hợp tác như: chia sẻ kinh nghiệm quản l ý năng lực của các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất, thi công các kết cấu bê tông; đánh giá sự phù hợp của các loại vật liệu kết cấu bê tông; hợp tác trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa, gia cường kết cấu bê tông; những sản phẩm phụ gia, vật liệu tiên tiến để sản xuất bê tông... Đại diện Hiệp hội Bê tông quốc tế cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam nhiều hơn nữa trong lĩnh vực bê tông.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, Hiệp hội Bê tông quốc tế và Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Xây dựng) đã ký hợp tác về khoa học công nghệ và quy chuẩn tiêu chuẩn bê tông.

Vân Anh