Ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị dịch vụ trong PVN

  174 liên quanGốc

  Ngày 3-8, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa ba tổng công ty đầu ngành của PVN là Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Tổng Công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam - CTCP (PV Power) và Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PV GAS vơíTổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem).

  Ngày 3-8, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa ba tổng công ty đầu ngành của PVN là Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Tổng Công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam - CTCP (PV Power) và Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PV GAS vơíTổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem).

  Đây là sự kiện đầy ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ PVN lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Trong thời gian qua, các đơn vị PV GAS, PTSC và PV Power đã nghiên cứu hợp tác đầu tư với mục tiêu xuyên suốt là cung cấp khí LNG bổ sung và sản xuất điện thành phẩm có lợi thế cạnh tranh để cung ứng cho thị trường. Qua nhiều dịp trao đổi, thảo luận, ba đơn vị đã thống nhất cùng triển khai đầu tư chuỗi khí - điện - cảng dịch vụ theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

  Việc triển khai theo mô hình BCC là phù hợp mô hình hoạt động của PVN và nhu cầu cấp thiết các đơn vị trong PVN để tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực, thông tin, kinh nghiệm, cùng phát triển. Ba bên thống nhất trước mặt tập trung hợp tác phát triển các dự án Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 1A, song song đó sẽ hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư phát triển dự án Nhơn Trạch 5 và các dự án chiến lược khác của PVN. Việc góp vốn hợp tác đầu tư Chuỗi dự án dự kiến trong 35 năm, được thực hiện theo tỷ lệ góp vốn của PV GAS là 51% - tỷ lệ góp vốn của PTSC là 34% - tỷ lệ góp vốn của PV Power là 15%.

  Bên cạnh đó, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PV GAS và PVChem nhằm mục đích tăng cường trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, tận dụng thế mạnh của mỗi đơn vị để hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch, cùng có lợi, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của các bên. Quan hệ hợp tác giữa hai bên là toàn diện và lâu dài, trong toàn bộ chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của hai đơn vị, vì sự phát triển của hai đơn vị và sự phát triển chung của PVN.

  Theo đó, PV GAS ủng hộ chủ trương PVChem cùng các đơn vị thành viên, chi nhánh tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật, công nghiệp mà PVChem có năng lực, kinh nghiệm, thế mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cho dự án của PV GAS, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc PV GAS trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh, tuân thủ quy định pháp luật, góp phần gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh của PV GAS và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc PV GAS; từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ , Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng biểu dương sự nỗ lực của bốn đơn vị đã nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị, đàm phán chặt chẽ đến ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh phát triển. Đây sẽ là khởi đầu mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị trong PVN, phù hợp quy định của pháp luật, sử dụng triệt để thế mạnh, năng lực của từng đơn vị trong chuỗi liên kết ngang.

  Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, mô hình BCC là mô hình hoàn toàn mới nên chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức, bởi vậy các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa, lập kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể danh mục các dự án án, huy động tài chính, nhân sự… phục vụ cho mục tiêu hợp tác.

  Thay mặt lãnh đạo PVN, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn, mô hình BCC giữa bốn đơn vị sẽ sớm hoàn thành và đạt được những kết quả khả quan trong thời gian tới.

  HOÀNG VĂN

   Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/ky-ket-hop-tac-kinh-doanh-chuoi-gia-tri-dich-vu-trong-pvn-611320/