Ký kết hơn 120 dự án đầu tư vào các lĩnh vực

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kêu gọi các nhà đầu tư trong, ngoài nước thể hiện tình cảm sâu sắc của mình đối với Tây Nguyên bằng hành động thiết thực.

    Không gian phát triển của các tỉnh Tây Nguyên còn lớn. (Ảnh: Internet). Tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư Tây Nguyên năm 2009 kết thúc chiều 5/9, gần 60 dự án xây dựng các nhà máy sản xuất chế biến nông, lâm sản, 24 dự án phát triển du lịch, 20 cụm công nghiệp, 8 dự án phát triển khu đô thị, 10 dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông đường bộ, đường sắt được ký kết chuẩn bị đầu tư, trong đó hàng chục dự án đã được trao giấy chứng nhận đầu tư. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kêu gọi các nhà đầu tư trong, ngoài nước thể hiện tình cảm sâu sắc của mình đối với Tây Nguyên bằng hành động thiết thực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, so với nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước, không gian phát triển của các tỉnh Tây Nguyên còn lớn, tài nguyên dồi dào, các cấp chính quyền năng động, thân thiện với các doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ của hàng triệu người dân các dân tộc Tây Nguyên thủy chung, nghĩa tình, ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội... sẽ là những nhân tố quan trọng mang ý nghĩa tiền đề cho đầu tư hiệu quả và phát triển kinh tế bền vững vùng Tây Nguyên. Về một số hạn chế, yếu kém còn tồn tại ở các tỉnh Tây Nguyên, Phó Thủ tướng cho rằng kinh tế vùng vẫn tăng trưởng thiếu bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng. Bên cạnh đó, việc đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất còn chậm nên chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp trong vùng chưa cao, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hạn chế. Ngoài ra, hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh Tây Nguyên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, cải thiện đời sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, các chỉ số về giáo dục, đào tạo, dạy nghề trong vùng còn thấp; đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng sâu, vùng xa./. Theo TTXVN/VietNam+

    Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=12&newsid=172593