Ký kết chương trình phối hợp về công tác gia đình

Nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình là hai vấn đề chính trong chương trình phối hợp công tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị, thời gian tới, Bộ VHTTDL và Hội LHPN Việt Nam cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong công tác gia đình. Bộ trưởng nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Hội LHPN Việt Nam trong công tác gia đình cần đi vào cụ thể, tránh tràn lan. Các tỉnh/thành được chọn thực hiện thí điểm phải có tính chất đại diện.

Bộ VHTTDL, Hội LHPN Việt Nam sẽ tăng cường công tác chỉ đạo đối với các tỉnh/thành thực hiện thí điểm và cùng với sự nỗ lực cố gắng của địa phương để tạo sự thay đổi trong công tác gia đình. Bộ trưởng đề nghị, sau lễ ký kết, Bộ VHTTDL và Hội LHPN Việt Nam cần triển khai các nội dung một cách thiết thực, tránh hình thức để đạt được kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà ký kết chương trình phối hợp giữa hai ngành

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã cùng ký vào chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Hội LHPN Việt Nam về công tác gia đình năm 2017.

Theo đó, chương trình phối hợp gồm các nội dung: Hoàn thiện và triển khai hiệu quả các văn bản về công tác gia đình, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, tập trung vào nội dung giáo dục đạo đức, lối sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình;

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình, truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình;

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng xây dựng đời sống gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, cán bộ Hội Phụ nữ các cấp, thành viên các mô hình tại cộng đồng; Tổ chức Cuộc thi Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch toàn quốc; Đầu tư, hỗ trợ các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tại 6 tỉnh, thành điểm; Nghiên cứu, đánh giá về gia đình, nâng cao nhận thức và thực trạng giao dục đời sống gia đinh nhằm đưa ra các đề xuất can thiệp về công tác giáo dục đạo đức lối sống gia đình trong những năm tới.

T.L