Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV: Hoàn thành nhiều nội dung quan trọng

    3 liên quanGốc

    Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV: Hoàn thành nhiều nội dung quan trọng

    Nguồn Thái Nguyên: http://video.baothainguyen.vn/video/thoi-su-chinh-tri/ky-hop-thu-nhat-hdnd-tinh-thai-nguyen-khoa-xiv-hoan-thanh-nhieu-noi-dung-quan-trong-49235-1.html