Kỳ họp thứ hai, QH khóa XII: Thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    *Thông qua Nghị quyết về phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2008 Ngày 14.11, Quốc hội (QH) tiếp tục thảo luận tại Hội trường Dự Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/11/14/215922.tno