Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025

Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 21-6, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025 với đa số phiếu tán thành.

Theo đó, nghị quyết của Quốc hội quyết nghị: Thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”. Đối tượng giám sát là Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung giám sát là việc ban hành, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường…

Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi). Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Đặng Quốc Khánh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202406/ky-hop-thu-7-quoc-hoi-khoa-xv-thong-qua-nghi-quyet-ve-viec-thanh-lap-doan-giam-sat-chuyen-de-cua-quoc-hoi-nam-2025-1f6577e/