Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Hỗn hợp VN-Mianma

    Báo VTC News
    Gốc

    Thứ trưởng Ngoại giao Đào Việt Trung đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Mianma đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 6 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Mianma về Hợp tác song phương tại Nay Pi Tau từ ngày 16 đến 18/6.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254707/Default.aspx