Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV: Hôm nay, Quốc hội bắt đầu phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn

Thu Thủy – TTXVN

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV: Hôm nay, Quốc hội bắt đầu phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - Theo chương trình, ngày 15-11, Quốc hội bắt đầu phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Diễn ra trong 2,5 ngày, 4 Bộ trưởng: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ sẽ lần lượt đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan và các Phó Thủ tướng phụ trách từng lĩnh vực sẽ trả lời làm rõ thêm các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm.

Cuối phần trả lời của các Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn. Trước phần chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV.

* Sáng 14-11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017; thảo luận cho ý kiến về dự án Luật thủy lợi. Với 405/425 đại biểu tán thành (82,15%) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 729.730 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030 tỷ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội đề nghị Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.