Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV: Cần khắc phục tối đa những sai sót trong Bộ luật Hình sự

Q.Hoa – X.Tùng

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV: Cần khắc phục tối đa những sai sót trong Bộ luật Hình sự - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - Với tính chất đặc biệt quan trọng, tầm ảnh hưởng tới đời sống - xã hội, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã dành cả ngày 26-10 để thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng không nên thông qua ngay dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngay tại kỳ họp thứ 2 này. Nhiều ý kiến đề xuất thông qua dự án Luật tại 2 kỳ họp. Kỳ họp thứ 2 Quốc hội thảo luận cho ý kiến và tại Kỳ họp thứ 3 thông qua.

Dự án Luật bao gồm rất nhiều vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung 141 Điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 do Chính phủ trình. Qua thảo luận, dự án Luật vẫn còn rất nhiều nội dung liên quan đến định lượng chi tiết thuộc chuyên ngành sâu chưa thống nhất được giữa các bộ, ngành có liên quan như: cách tính tỷ lệ tổn thương cơ thể, định mức xả thải ra môi trường, chỉ số gây ô nhiễm môi trường; danh mục hàng cấm; số lượng và chủng loại vũ khí quân dụng; việc có hay không giám định hàm lượng chất ma túy...

Trao đổi với báo giới bên hành lang Kỳ họp, Đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Đắc Lắc) nhận định: Bộ luật Hình sự là bộ luật lớn, là cơ sở pháp lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích, an ninh đất nước, quyền công dân và quyền bình đẳng của mọi công dân, là cơ sở để giáo dục ý thức của mọi người dân chấp hành luật pháp. Cần khắc phục tối đa những sai sót trong Bộ luật, thậm chí là sửa đổi toàn diện, triệt để những quy định chưa hợp lý, bởi Bộ luật này được ban hành cần bảo đảm tính khả thi cao, sát với thực tiễn. Đồng thời, để bảo đảm tính ổn định, lâu dài, cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung đến khi dự án Luật có chất lượng, có tính khả thi cao sẽ được thông qua – đại biểu Nguyễn Thị Xuân nhấn mạnh.