Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa X thông qua 08 nghị quyết

Sáng nay (12/4), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí: Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh nghe lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thuyết trình các dự thảo nghị quyết; nghe lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Minh Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thuyết trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND, ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh Trà Vinh phê duyệt chính sách hỗ trợ trong đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Kỳ họp nhất trí biểu quyết thông qua 08 nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chính sách, pháp luật của Trung ương và các định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tạo sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Kim Ngọc Thái đề nghị: để triển khai tổ chức thực hiện tốt và nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cần tập trung chỉ đạo bằng các giải pháp phù hợp, đảm bảo nghị quyết triển khai kịp thời, hiệu quả, trong đó lãnh đạo, điều hành quyết liệt, chặt chẽ công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng một số dự án triển khai thực hiện chậm, dẫn đến giải ngân thấp và chưa giải ngân được trong năm, nhất là dự án thuộc vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến nghị quyết HĐND và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri, Nhân dân theo dõi, tham gia giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua, nắm tình hình triển khai, thực hiện để có điều chỉnh, uốn nắn kịp thời.

Tin, ảnh: KIM LOAN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/ky-hop-thu-14-hdnd-tinh-khoa-x-thong-qua-08-nghi-quyet-36356.html