Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Tây Ninh: Thông qua 7 nghị quyết chuyên đề

Sáng ngày 19.6, sau một buổi làm việc tích cực, HĐND tỉnh Tây Ninh đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (Kỳ họp chuyên đề).Vũ Nguyệt – Nhật Quang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/video/xem-video/ky-hop-thu-13-hdnd-tinh-tay-ninh-thong-qua-7-nghi-quyet-chuyen-de-15551.html