Kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh An Giang thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

    Báo An Giang
    5 liên quanGốcAn Giang

    Chiều 12/7, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X tiếp tục chương trình làm việc, với các nội dung: Trình bày các tờ trình, tiến hành phiên chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

    MỸ LINH - DUY ANH

    Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/ky-hop-lan-thu-8-hdnd-tinh-an-giang-thong-qua-nhieu-nghi-quyet-quan-trong-3275.html