Ký hợp đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trường Đại học Việt Đức

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP và Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức (đại diện chủ đầu tư) vừa tiến hành ký kết Hợp đồng thực hiện Gói thầu CP1A: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, san nền, đường giao thông, nhà vận hành kỹ thuật thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Đức.

Gói thầu CP1A bao gồm các hạng mục: xây dựng hạ tầng kỹ thuật, san nền, đường giao thông, nhà vận hành kỹ thuật. Đây là gói thầu đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng Trường Đại học Việt Đức. Gói thầu có thời gian thực hiện là 30 tháng.

Trường Đại học Việt Đức được xây dựng trên khu đất rộng hơn 50ha tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) là 180,4 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 20,2 triệu USD.

Quy mô Dự án gồm các hạng mục như khu học thuật, thư viện, khu ký túc xá, nhà ở giảng viên, khu hành chính...

Thu Giang