Ký hợp đồng phát triển mỏ bể than đồng bằng sông Hồng

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245138/Default.aspx