Ký hợp đồng EPC xây dựng nhà sửa chữa máy bay lớn tại Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 17-8, tại Hà Nội, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã ký hợp đồng EPC Dự án xây dựng nhà sửa chữa, bảo dưỡng máy bay thân rộng A75.

    Dự án có tổng giá trị hợp đồng hơn 21 triệu USD, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Sau khi hoàn thành, nhà sửa chữa máy bay có thể cùng lúc phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng ba máy bay bao gồm một máy bay Boeing 777 và hai máy bay nhỏ hơn cỡ như máy bay A320 hoặc một máy bay cỡ lớn như Boeing 747 hay Airbus A380. PV

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=154962&sub=131&top=38