Kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết

Chiều 3/1, Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi họp báo dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể vào ngày 5/1/2023. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 4 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 9/1/2023).

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang thông tin tại buổi họp báo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang thông tin tại buổi họp báo.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, ông Nguyễn Trường Giang cho biết, tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược và Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (nếu có).

Quang cảnh buổi họp báo

Trả lời câu hỏi của báo chí về công tác nhân sự tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ, nội dung nhân sự cũng là nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội. Dự kiến cuối giờ chiều 4/1, tại phiên họp trù bị, Quốc hội sẽ thông qua chương trình kỳ họp, trong đó có nội dung về nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tập hợp ý kiến của các cơ quan có liên quan về vấn đề này.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu tại buổi họp báo chiều 3/1.

"Công tác nhân sự là nhiệm vụ thường xuyên, hệ trọng. Tổng Bí thư nhắc nhiều lần rằng công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Việc chúng ta bổ nhiệm, thay thế cán bộ cũng là nhiệm vụ thường xuyên. Chúng ta cũng cần thấy rằng đây là việc diễn ra bình thường", bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Kết luận 20 của Bộ Chính trị cũng khuyến khích tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. Khi cán bộ thấy mình không đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ thì được khuyến khích làm đơn xin thôi giữ các trọng trách, nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ đại biểu.

Xuân Trường - Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ky-hop-bat-thuong-thu-2-quoc-hoi-khoa-xv-xem-xet-quyet-dinh-nhung-van-de-cap-bach-can-thiet-20230103165300539.htm