Ký HĐ cung cấp thiết bị cho dự án thủy điện Bắc Hà

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEIC), Norico International Cooperation Ltd (NORICO INTL) và Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) vừa ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật cho dự án  thủy điện Bắc Hà.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/171464